Kleva nr 3

Kleva nr 3 är ett undersökningstillstånd på 64 hektar i Vetlanda kommun, Jönköpings län. Inom detta undersökningstillstånd finns den nedlagda Kleva gruva där det bröts 0,75% koppar och 2-3% nickel fram till 1919.

Bolaget har i egen regi utfört magnetiska mätningar på Kleva nr 3 inklusive över den gamla gruvan. Holmasjön Prospektering AB har lämnat över resultatet från den magnetiska mätningen till ett externt företag som tillverkat en karta baserad på denna information.

 Bolaget avser att utföra en elektrisk mätning (I.P.) över Kleva nr 3 för att undersöka hur mycket sulfider så som koppar det kan finnas i marken. Denna mätning kommer vara mycket intressant med bakgrund till tidigare gruvverksamhet , varphögar samt att bolagets fokus gällande Kleva nr 3 är koppar och nickel.

phpAjLwRfAM