Kallmora nr 3

Kallmora nr 3 är ett undersökningstillstånd på 185 hektar med fokus på REE, järn koppar och bly i Norberg kommun. Inom detta område finns flera gamla järn och koppargruvor från 1800 och 1900 talet samt några gruvor där det även brutits bly och mangan. Den sista gruvan inom detta område stängdes 1948.

Inom ett av alla gruvområden inom Kallmora nr 3 har SGU funnit prover som innehåller sällsynta jordartsmetaller (REE). Dessa är tantal som används till all utrustning med elektronik, där krav på små dimensioner motiverar höga priser. Den andra är niob som används vid extra starka svetsfogar och komponenter i jetmotorer.

Holmasjön Prospektering AB kommer under vintern/ våren 2018 utföra magnetiska mätningar på undersökningstillståndet för att ta reda på vilka delar av tillståndet är mest intressanta. Bolaget avser även under våren/sommaren utföra geologisk kartering på Kallmora nr 3 inklusive de gamla gruvområdena inom undersökningstillståndet.