Ingelshyttan nr 8

Ingelshyttan nr 8 är ett undersökningstillstånd på 79,5 hektar som beviljades av Bergsstaten i januari 2016.  Undersökningstillståndet är beläget in Lindesberg kommun i Bergslagen endast ett fåtal kilometer nordväst om Lovisagruvan. I Bergslagen har det bedrivits gruvverksamhet i flera hundra år med fokus på koppar och järn.

Inom Ingelshyttan nr 8 har det brutits järn och koppar fram till 1957. Det finns flera gruvhål på Ingelshyttan och ur vissa intervaller i varphögarna från dessa gruvhål finns stenar med mycket höga halter sulfider.

Holmasjön Prospektering AB har tagit stenprover från Ingelshyttan nr 8 och avser att ta ytterligare stenprover för att sedan skicka på analys. Bolaget har även i egen regi utfört en magnetisk mätning över hela undersökningstillståndet.  Informationen från de magnetiska mätningarna lämnades över till ett företag som skapade en magnetisk karta utifrån mätvärdena från mätningarna. 

Bolaget avser att utföra en elektrisk mätning (I.P.) över Ingelshyttan nr 8 för att undersöka hur mycket sulfider så som koppar det kan finnas i marken. Denna mätning kommer vara mycket intressant med bakgrund till tidigare gruvverksamhet , varphögar samt att bolagets fokus gällande Ingelshyttan nr 8 är koppar och guld. På grund av kontakter och kompetens i Holmasjön Prospektering så kan bolaget i egen regi med hyrd utrustning utföra en I.P mätning.

phpOxTyitAM