Holmasjön nr 1

Holmasjön Prospektering AB är ett prospekteringsbolag med mineraler, olja & gas. Som verksamhet. Verksamheten inom mineraler är belägen i Bergslagen och Småland medan verksamheten med olja och gas kommer utgöras av återöppningar och produktion ur olja och gaskällor i USA.

Holmasjön nr 1 är ett undersökningstillstånd på 142 hektar i Vetlanda kommun, Jönköpings län. På detta undersökningstillstånd söker bolaget koppar, kobolt, nickel och guld. Detta undersökningstillstånd angränsar till bolagets undersökningstillstånd Kleva nr 3 med Kleva gruva.

Bolaget har i egen regi utfört magnetiska mätningar över hela Holmasjön nr. Holmasjön Prospektering AB har lämnat över resultatet från den magnetiska mätningen till ett externt företag som tillverkat en karta baserad på denna information. 

Holmasjön Prospektering AB har även utfört en elektrisk I.P. mätning över delar av undersökningstillståndet och har erhållit en karta skapad på resultaten från de elektriska mätningarna.

Bolaget har tagit stenprov från häll och skickat på analys. De högsta mineralhalterna från dessa prover var 0,54% koppar, 0,23 ppm guld samt 1,9% titan.

Holmasjön Prospektering AB har lämnat över samtlig information från geofysiska mätningar samt stenprover till ett externt företag som tagit fram en geofysisk rapport samt rekommenderar sex borrhål med plats, djup och borrvinkel.

Bolaget avser till en början att borra två av de rekommenderade hålen på samma magnetiska samt elektriska anomali där stenproverna är tagna. Vid goda resultat vid borrningarna kommer Holmasjön Prospektering AB utföra ytterligare elektriska I.P. mätningar för att ta reda på den västliga kanten på anomalin där borrningar genomförs samt utföra ytterligare borrningar på denna anomali för att kunna bekräfta dess omfattning.

 

För ytterliggare infromation se:

Broschyr Holmasjön-Kleva

 

NyMapMagHolmasjön page 001