2018-01-22: Holmasjön Prospektering AB erhåller undersökningstillstånd Kallmora nr 3 gällande sällsynta jordartsmetaller (REE)

Holmasjön Prospektering AB har erhållit undersökningstillstånd Kallmora nr 3 med fokus på REE. Bolaget såväl som SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) bedömer området som mycket intressant gällande sällsynta jordartsmetaller.

Kallmora nr 3 är ett undersökningstillstånd på 185 hektar i Norberg kommun, Västermanlands län. Inom detta område finns flera gamla järn och koppargruvor från 1800 och 1900 talet samt några gruvor där det även brutits bly och mangan. Den sista gruvan inom detta område stängdes 1948.

Inom ett av alla gruvområden inom Kallmora nr 3 har SGU funnit prover som innehåller sällsynta jordartsmetaller (REE). Dessa är tantal som används till all utrustning med elektronik, där krav på små dimensioner motiverar höga priser. Den andra är niob som används vid extra starka svetsfogar och komponenter i jetmotorer.

SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) anser att detta område är mycket intressant gällande REE. SGU kommer utföra arbeten och studier inom ett EU projekt att hitta sällsynta jordartsmetaller främst i områdena kring Bastnäs och Norberg där även Holmasjön Prospekterings undersökningstillstånd Kallmora nr 3 ligger.

Holmasjön Prospektering AB kommer under vintern/ våren 2018 utföra magnetiska mätningar på undersökningstillståndet för att ta reda på vilka delar av tillståndet är mest intressanta. Bolaget avser även under våren/sommaren utföra geologisk kartering på Kallmora nr 3 inklusive de gamla gruvområdena inom undersökningstillståndet.

 

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är glädjande att Holmasjön Prospektering AB har identifierat och erhållit ett undersökningstillstånd inom ett område som bedöms vara mycket intressant gällande REE. Bolaget har höga förhoppningar på detta område och ser fram emot att ta del av resultatet från de planerade arbetena.”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se