2018-02-21: Holmasjön Prospektering AB planerar geofysiska mätningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 gällande REE

Holmasjön Prospektering AB avser utföra geofysiska mätningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 när snödjupet minskat.

Bolaget kommer utföra främst magnetiska mätningar över Kallmora nr 3 samt VLF en elektrisk mätmetod. Mätningarna planeras att utföras så snart snödjupet har minskat så pass mycket att det går ta sig fram till fots.

Syftet med mätningarna är att undersöka utsträckningen av anomalier runt de gamla gruvorna på området för att på så sätt få reda på omfattningen av dessa anomalier.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

” Jag ser fram emot att kunna påbörja mätningarna och hoppas på goda resultat.”

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se