2021-01-15: Holmasjön Prospektering AB har beviljats medlemskap i European Raw Material Alliance (ERMA)

European Raw Materials Alliance (ERMA) grundades i september 2020 som en del av handlingsplanen för viktiga råvaror. Handlingsplanen fokuserar på nuvarande och framtida utmaningar och föreslår en plan för att minska Europas råvaruberoende, diversifiera utbudet av primära och sekundära källor och förbättra resurseffektiviteten samtidigt som man uppmuntrar ansvarsfull upphandling över hela världen.

Inom ERMA finns flera små och stora företag, forskningsinstitut och investerare från hela Europa. Som medlem i ERMA har man tillgång till teknisk och marknadsinformation som stöder en hög investeringsattraktion i ärenden baserat på deras strategiska relevans, inverkan och finansiella mått som tillhandahålls av ERMAs högt kvalificerade team.

ERMA hjälper även till med investerings matchmaking genom RawMaterials Investment Platform (RMIP) för att säkerställa höga investeringsframgångar. Olika finansieringskällor (bidrag, eget kapital, lån, blandat) kommer att ingå i denna process med individuella investeringsvolymer och strukturer.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Medlemskapet i ERMA stärker bolagets möjligheter att finansiera framtida utveckling av undersökningstillstånden samt ökar chansen att hitta industripartners och spetskompetens när projekten är tillräckligt långt komna.”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se