2021-01-26: Holmasjön Prospektering AB har ansökt om ett nytt undersökningstillstånd med potential för sällsynta jordartsmetaller (REE) samt basmetaller.

Holmasjön Prospektering AB har identifierat och ansökt om ett område i Norberg kommun med mycket höga halter koppar 9,66%, zink16% och 45% bly. Utöver dessa mineraler har det även brutits järn 32,7% inom området. Enligt SGU finns det ett tonnage om 7 Mton malm kvar inom det ansökta området.

Inom området bedrevs gruvverksamhet fram till mitten av 1970 talet. Det bröts främst järn i området men ur vissa intervaller bröts även mycket höga halter av koppar, zink och bly. 

Sedan den sista gruvan lades ner på 1970 talet har SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) funnit att hela området även har potential för sällsynta jordartsmetaller. Området ligger dessutom i samma flygmagnetiska anomali som bolagets befintliga undersökningstillstånd Kallmora nr 3 där SGU funnit flera sällsynta jordartsmetaller (REE).

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Holmasjön Prospektering AB har sedan tidigare mycket intressanta undersökningstillstånd med höga mineralhalter. Undersökningstillståndet bolaget nu ansöker om är däremot något speciellt med otroligt höga mineralhalter, potential för sällsynta jordartsmetaller samt enligt SGU ett tonnage på 7 Mton.” 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se