2021-02-15: Holmasjön Prospektering AB har ansökt om tillstånd att borra två hål för att bekräfta sällsynta jordartsmetaller

Holmasjön Prospektering AB har upphandlat borrtjänster från Borrenergi AB samt kartering av borrkärnor från Tyréns. Borrningen avser utföras under Q2 på undersökningstillstånd Kallmora nr 3.

Inom Kallmora nr 3 har SGU redovisat flera höga mineralhalter, järn, 49,80%, koppar 1,28% samt fem sällsynta jordartsmetaller, lantan 0,4%, cerium 0,5%, neodym 0,2% samt tantal och niob. De tre sista jordartsmetallerna har mycket höga priser och blir därmed av ekonomiskt intresse även vid låga halter.

Dessa borrningar är bolagets första på undersökningstillståndet. Efter borrningarna avser bolaget att utföra elektrisk I.P mätning för att undersöka hur djupgående de två anomalierna är samt utföra borrprogram med flera hål för att undersöka mineralhalternas utsträckning över ett större område.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Jag är stolt över vad bolaget utfört under en så kort tid. I månadsskiftet oktober-november 2020 var de geofysiska mätningarna utförda. I slutet av november erhöll bolaget magnetiska och elektriska kartor över området samt två rekommenderade borrplatser. Nu i februari 2021 har vi slutfört upphandlingen av borrtjänster och lämnat in tillstånd för att kunna borra dessa hål under Q2 2021.”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se