2017-05-03: Holmasjön Prospektering AB har tecknat en avsiktsförklaring gällande mineralprojekt i Norrland.

Holmasjön Prospektering AB har tecknat en avsiktsförklaring med avsikt att utvärdera ett flertal mineralprojekt i Norrland i samarbete med Guldklimpen AB samt Kylmaskinteknik AB.

Denna avsiktsförklaring gäller inte något specifikt projekt eller mineral utan är generell. Ytterligare information om mineralprojekt i Norrland kommer att redovisas så snart som möjligt.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är glädjande att Holmasjön Prospektering AB kommer att utvärdera olika mineralprojekt främst gällande bas- och ädelmetaller i Norrland.”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se