2016-09-07: Holmasjön Prospektering AB lanserar svenskt koppar & nickel projekt på den internationella marknaden

Holmasjön Prospektering AB har påbörjat internationell marknadsföring av koppar & nickel projektet Holmasjön-Kleva. Sex borrmål har redan identifierats av oberoende part, dessa sex borrmål är fördelade över tre I.P. anomalier.

Bolaget har i egen regi utfört magnetiska mätningar över området och utfört en I.P. mätning där resultatet blev tre I.P. anomalier som överensstämmer med de magnetiska anomalierna. Efter en tolkning av dessa mätningar från ett oberoende företag erhöll Holmasjön Prospektering AB sex borrmål om totalt 550 meter.

Inom detta område ligger Kleva gruva där det fram till 1919 bröts 2% nickel, 0,75% koppar samt 0,20 % kobolt. Holmasjön Prospektering AB har även tagit stenprover som innehåller 0,23ppm guld och 0,56% koppar samt 1,9% titan. Dessa stenprover är tagna från häll på en av I.P. anomalierna.

Holmasjön Prospektering AB har lanserat Holmasjön-Kleva på en internationell webbplats som för samman köpare och säljare av gruv- och prospekteringsprojekt.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar:

”Det är glädjande att vi i egen regi kan driva ett projekt till en internationell lansering. Vi jobbar med flera projekt som vi i framtiden avser lansera på den internationella marknaden.” 

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se