2017-04-06: Holmasjön Prospektering AB ansöker om undersökningstillstånd gällande REE (sällsynta jordartsmetaller).

Holmasjön Prospektering AB har ansökt om undersökningstillstånd med fokus på REE, koppar, bly och järn.

Kallmora nr 2 omfattar 250 hektar i Norberg kommun. Inom området bedrevs gruvverksamhet mellan 1858 till 1948. Under dessa år bröts 36 procentigt järn samt en okänd halt koppar i gruvor inom detta område.

De sällsynta jordartsmetallerna inom detta område är tantal som används till kemisk apparatur och niob som används vid starka svetsfogar och komponenter i jetmotorer. Källan till dessa uppgifter kommer från SGU.

Sedan tidigare innehar Holmasjön Prospektering AB fem undersökningstillstånd i Bergslagen och två i Småland där geofysiska mätningar redan utförts vilket har medfört att ytterligare mätningar samt borrningar planeras under 2017.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är glädjande att bolaget identifierat och ansökt om ett undersökningstillstånd med potential att hitta REE (sällsynta jordartsmetaller). Detta blir bolagets första undersökningstillstånd gällande REE.”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se