2017-05-10: Undersökningstillstånd Kleva nr 3 har potential för kobolt

Enligt SGU bröts 0,2 procentig kobolt, 2 procentig nickel och 0,75 procentig koppar i Kleva gruva.

Kleva nr 3 är ett undersökningstillstånd på 64 hektar i Vetlanda kommun, Jönköpings län. Inom undersökningstillstånd Kleva nr 3 ligger Kleva gruva som bröts på kobolt, koppar och nickel fram till 1919.

Holmasjön Prospektering AB har utfört magnetiska mätningar över hela undersökningstillstånd Kleva nr 3. En magnetisk anomali har funnits över Kleva gruva. Elektriska mätningar planeras för att identifiera borrmål. Holmasjön Prospektering AB har knutit till sig borrkompetens och borrigg under 2017. De elektriska mätningarna avser utföras inom en snar framtid.

Området runt undersökningstillstånd Kleva nr 3 har god infrastruktur med mindre vägar i direkt anslutning och större vägar och järnväg ca två kilometer bort. Närmaste hamn ligger endast 90 kilometer österut.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

” Arkivarbete har resulterat i mer information om Kleva nr 3 och Kleva gruva vilket uppdaterar bolagets förväntningar på undersökningstillståndet”.

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se