2016-06-30: Holmasjön Prospektering AB erhåller ytterligare undersökningstillstånd i Bergslagen.

Holmasjön Prospektering AB har erhållit undersökningstillstånd Gränshyttan nr 1 (norr om Lindesberg) av Bergsstaten.

Gränshyttan nr 1 omfattar ett område om 91 hektar, på området bedrevs det gruvverksamhet mellan 1858 till 1931. Under dessa år bröts 3,5 procentig koppar och 50 procentigt järn. Undersökningstillståndet bedöms även vara intressant för volfram och molybden.

Holmasjön Prospektering AB avser under 2016 utföra magnetiska mätningar samt geologisk kartering på området. Syftet med de magnetiska mätningarna är att undersöka utsträckningen på de magnetiska anomalierna runt de gamla gruvorna.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

” Det är med glädje jag meddelar att Gränshyttan nr 1 är beviljat. Holmasjön Prospektering AB använder rådande läge inom prospektering för att fånga upp mycket intressanta tillstånd, som inte skulle vara tillgängliga under en högkonjunktur.”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se