2016-07-25: Holmasjön Prospektering AB har utfört geofysiska mätningar samt geologisk kartering i Bergslagen

Holmasjön Prospektering AB har utfört magnetiska mätningar på undersökningstillstånden Gåstjärn nr 2 samt utfört geologisk kartering på Gränshyttan nr 1, Rödkärrsgruvorna nr 1 samt Silverberget nr 3.Enligt tidigare kända uppgifter finns det goda indikationer för bland annat koppar.

Holmasjön Prospektering AB har i egen regi utfört magnetiska mätningar på Gåstjärn nr 2 i juli 2016. Mätningarna utfördes med bärbara instrument till fots och ingen terrängkörning eller tyngre utrustning förekom.

Syftet med de magnetiska mätningarna var att undersöka utsträckningen på de magnetiska anomalierna runt de tidigare gruvorna på området. Inom Gåstjärn nr 2 har det under 1917 brutits 2 procentig koppar.

Bolaget har på Gränshyttan nr 1, Ingelshyttan nr 8, Rödkärrsgruvorna nr 1 samt Silverberget nr 3 tagit stenprover ur häll och varphögar. Resultatet var intressanta stenprover från samtliga av dessa undersökningstillstånd. Bolaget avser att undersöka vilka av dessa stenprover som skickas på analys.

 

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”De magnetiska mätningarna visade förhöjd magnetism i marken vilket vi också förväntat oss. Stenproverna innehöll sulfider och mineraler och jag ser fram mot att skicka stenprover på analys för att se vilka mineraler och halter de innehåller. Holmasjön Prospektering AB avser  att gå vidare med elektriska mätningar.”

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB
Slottsgatan 14
553 22  JÖNKÖPING                                 info@holmasjon.se
073 – 044 40 22                                         www.holmasjon.se