2016-08-30: Förhöjda koppar och zinkvärden har identifierats i stenprover från Silverberget nr 3

Holmasjön Prospektering AB har erhållit resultat från analys av stenprover från Silverberget nr 3.

Holmasjön Prospektering AB har tagit fyra stenprover från undersökningstillstånd Silverberget nr 3 och skickat på analys. Bolaget har nu erhållit svaren från analysen där samtliga prover har förhöjda kopparvärden samt ett med förhöjda zinkhalter.

Syftet med analysen av stenproverna var att få reda på vilka mineraler och halter det finns inom området. Silverberget har mellan 1888 och 1890 brutits på zink, silver och bly men halter från denna gruvverksamhet är okända.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

” Vi hade förhoppningar på förhöjda halter zink i stenprover då Silverberget tidigare brutits på bly, silver och zink. Att stenproverna skulle innehålla förhöjda mängder koppar var en positiv överraskning.”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se