2017-03-01: Holmasjön Prospektering AB har knutit borrkompetens till bolaget.

Holmasjön Prospektering AB har knutit borrkompetens till bolaget genom Per Lindmark och Håkan Nilsson. Detta betyder att Holmasjön Prospektering kan utföra kärnborrningar i egen regi utöver geofysiska mätningar.

Per Lindmark och startade kärnborrföretaget Guldklimpen AB 2006. Dessförinnan hade han varit anställd som kärnborrare samt genomgått en två-årig Bergmaterial ingenjör utbildning på Luleå tekniska universitet (2001-2003).

Håkan Nilsson äger genom bolag en borrigg av modell Atlas Copco Diamec 260. i dimension WL-56/39.

Holmasjön Prospektering AB förbereder nu en borranmälan som kommer lämnas in inom en snar framtid för två kärnborrhål på undersökningstillstånd Holmasjön nr 1.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar:

”Det är glädjande att kunna presentera Per och Håkan i Holmasjön Prospektering AB. Genom dessa personer tillkommer nya kunskaper bolaget vilket innebär en mer effektiv prospektering i egen regi.”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se