2017-06-28: Holmasjön Prospektering AB erhåller borrtillstånd på undersökningstillstånd Holmasjön nr 1

Holmasjön Prospektering AB har beviljats borrtillstånd på undersökningstillstånd Holmasjön nr 1 i Småland. Bolaget avser att utföra två kärnborrningar under hösten 2017.

Holmasjön Prospektering AB har erhållit tillstånd att borra två hål på undersökningstillstånd Holmasjön nr 1. Borrmetoden för dessa hål är kärnborrning. Djupet på de två hålen kommer vara drygt 60 meter respektive 100 meter.

Bolaget har i egen regi utfört magnetiska mätningar samt I.P. mätningar i egen regi på undersökningstillståndet. Bolaget har även skickat stenprover på analys som innehåller 0,56% koppar, 0,23 ppm guld samt 1,9% titan. Det är resultatet från dessa mätningar samt stenprover som lett fram till en borranmälan och planerad borrstart under hösten 2017.

Vid goda resultat kommer Holmasjön Prospektering AB ansöka om att borra ytterligare hål för att på sikt kunna erhålla en bearbetningskoncession.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är glädjande att Holmasjön Prospektering AB beviljats borrtillstånd. Jag ser nu fram mot den planerade borrstarten i höst och hoppas på goda resultat i borrkärnorna.”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se