2021-03-31: Holmasjön Prospektering AB har erhållit tillstånd att borra efter sällsynta jordartsmetaller samt koppar

Holmasjön Prospektering AB har erhållit tillstånd från Länsstyrelsen i Västmanland samt Bergsstaten att borra på bolagets undersökningstillstånd Kallmora nr 3.

Bolaget kommer borra på de två anomalierna som uppmättes hösten 2020. På den östra anomalin har SGU funnit stenprover från varphögar som innehöll flera sällsynta jordartsmetaller inklusive neodym (75 000 USD/ton) samt 1,3% koppar.

Då Holmasjön Prospektering upphandlat borrtjänster samt erhållit samtliga tillstånd för borrning på Kallmora nr 3 planerar bolaget en borrstart inom tre till sex veckor. Borrningen kommer utföras av Dala Borrenergi AB och geologisk kartering kommer utföras av en geolog som även är Qualified Person hos Thyréns i Ludvika.

När bolaget erhållit resultat från borrningen kommer vi utreda om en elektrisk I.P. mätning ska göras över anomalierna för att få en tydligare bild av anomalierna samt djupkänning ner mot 1000 meter eller om bolaget kan gå vidare med ett omfattande borrprogram för att undersöka mineralhalterna över hela anomalierna.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är glädjande att bolaget erhållit tillstånd att borra på Kallmora nr 3. Jag ser fram mot borrstarten och hoppas på goda resultat där borrkärnorna kan bekräfta resultaten från SGU:s stenprover inom området.”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se