2020-10-23: Holmasjön Prospektering AB får ny huvudägare, Masify Capital AB

Masify Capital AB förvärvar 85,2% av aktierna i Holmasjön Prospektering AB.

Största ägaren i Holmasjön Prospektering AB, Big Rock Exploration AB säljer hela sitt innehav på 4 940 500 aktier till Masify Capital AB.

Denna affär bedöms ha en god påverkan för bolagets framtida prospektering och verksamhet. Med en stark ägare med goda finansiella kontakter kan Holmasjön Prospektering bedriva en mer effektiv prospektering och driva projekten till nästa steg.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är med stor glädje vi kan presentera denna affär. Detta möjliggör att driva och utveckla bolagets undersökningstillstånd längre än vi tidigare haft möjlighet att göra.”

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se