2020-10-08: Holmasjön Prospektering AB lämnar in arbetsplan till Bergsstaten gällande Kallmora nr 1

Holmasjön Prospektering AB lämnar in arbetsplan för kompletterande magnetiska mätningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 1 gällande sällsynta jordartsmetaller samt basmetaller.

Syftet är att förtäta mätningarna över områdets mest intressanta anomali samt fastställa utsträckningen på ytterligare en anomali. På den första anomalin har SGU tagit stenprover som innehåller flera sällsynta jordartsmetaller samt koppar och järn.

Efter dessa mätningar bedömer bolaget sig ha tillräckligt med mätdata för att fristående expertis kan ta fram magnetiska kartor över området för att ta fram rekommenderade borrplatser inom dessa två anomalier.

Mätningarna avses att påbörjas under vecka 44 alternativt vecka 45.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är glädjande att påbörja dessa mätningar inom en månad. Med fortsatt goda mätresultat över områdets två anomalier kan Kallmora nr 3 gå till nästa skede i prospekteringen, nämligen borrning.”

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se