2020-09-02: Holmasjön Prospektering AB planerar kompletterande mätningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 gällande sällsynta jordartsmetaller, koppar och järn.

Holmasjön Prospektering AB avser att utföra kompletterande magnetiska mätningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 under slutet av 2020.

Under 2019 har Holmasjön Prospektering AB utfört omfattande magnetiska mätningar på Kallmora nr 3. Bolaget har även utfört elektriska VLF mätningar. Dessa mätningar har resulterat i en magnetisk anomali på över en kilometer. En andra mycket intressant anomali har uppmätts inom och runt ett gruvområde med nedlagda koppar och järngruvor. Inom detta område har Statens Geologiska Undersökningar tagit fem stenprover med resultat upp till 1,26% koppar, 49,80% järn samt kraftigt förhöjda värden av tre olika jordartsmetaller (REE).

Resultaten från prospekteringen under 2019 har resulterat i att bolaget nu planerar ytterligare magnetiska mätningar över de två uppmätta anomalierna med mål att därefter ta fram magnetiska kartor över området samt vid goda resultat ta fram borrekommendationer främst på den andra anomalin.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Jag ser fram emot att kunna påbörja mätningarna på Kallmora nr 3 och hoppas på fortsatt goda resultat vid dessa mätningar.”

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se