2017-04-12: Holmasjön Prospektering AB tecknar avsiktsförklaring gällande köp av olje- och gasproduktion i USA

Holmasjön Prospektering AB har tecknat en avsiktsförklaring med ett amerikanskt olje- och gasbolag, avsikten är att under 12 månader investera i olje- och gasproduktion i USA för upp till 1 miljon US dollar.

Det amerikanska oljeföretaget investerar i producerande olje- och gaskällor, när dessa källor är i produktion efter eventuella moderniseringar säljs working interest (W.I.) i dessa källor. Det är här Holmasjön Prospektering AB kommer in med syfte att investera i W.I.) i olje- och gasproduktion. För 2016 var avkastningen för liknande projekt 33% i det amerikanska bolaget.

Parterna har kommit överens om en avsiktsförklaring där Holmasjön Prospektering AB har rätten, men inte skyldighet, att investera upp till 1 miljon US dollar inom 12 månader i olje- och gasproduktion.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är glädjande att Holmasjön Prospektering AB nu har möjligheten att investera i befintlig produktion av olja och gas. Detta leder till att Holmasjön Prospektering AB kan bli ett unikt bolag genom att vara ett prospekteringsbolag med intäkter”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se