2017-04-10: Holmasjön Prospektering AB har tecknat en avsiktsförklaring gällande mineralprojekt i Afrika

Holmasjön Prospektering AB har tecknat en avsiktsförklaring med avsikt att utvärdera ett flertal mineralprojekt i Afrika i samarbete med Guldklimpen AB samt Kylmaskinteknik AB.

Denna avsiktsförklaring gäller inte något specifikt land eller mineral utan är generell. Ytterligare information om mineralprojekten i Afrika kommer att redovisas så snart som möjligt.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är glädjande att Holmasjön Prospektering AB kommer att utvärdera olika mineralprojekt i Afrika. Riskerna i Afrika är större men samtidigt är potentialen stor.”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se