2017-03-08: Holmasjön Prospektering AB ansöker om borrtillstånd för kärnborrning.

Holmasjön Prospektering AB har lämnat in en ansökan om borrtillstånd för två hål på undersökningstillstånd Holmasjön nr 1. Borrmetoden kommer vara kärnborrning.

Holmasjön Prospektering AB avser utföra kärnborrning för två hål på undersökningstillstånd Holmasjön nr 1. Borrplatserna är två utav sex borrekommendationer bolaget erhöll efter tolkning av I.P. mätning samt magnetiska mätningar. Borrningen kommer utföras nära den plats där bolaget tidigare tagit stenprover.

Syftet med borrningen är att ta borrkärnor för att kunna analysera mineralhalter i berget. Holmasjön Prospektering AB avser att borrning kommer genomföras så snart bolaget har tillstånd att borra.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar:

” Det är glädjande att Holmasjön Prospektering AB kommit så långt att en borranmälan är inlämnad. Bolagets första borranmälan är inlämnad och jag ser fram emot borrstart.”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se