2016-06-03: Holmasjön Prospektering AB erhåller ytterligare två undersökningstillstånd i Bergslagen.

Holmasjön Prospektering AB har erhållit Silverberget nr 3 och Gåstjärn nr 2 (norr om Nora) av Bergsstaten.

Silverberget nr 3 omfattar ett område om 70 hektar, på området bedrevs det gruvverksamhet mellan 1888 och 1890. Inga halter är kända men det bröts bly, zink, volfram och silver i denna gruva.

Det andra undersökningstillståndet som beviljats är Gåstjärn nr 2 som omfattar 24 hektar. Inom Gåstjärn nr 2 bröts 2 procentig koppar under 1917.

Holmasjön Prospektering AB har fyra undersökningstillstånd i Bergslagen och två i Småland. Bolaget avser att utföra geofysiska mätningar samt geologisk kartering på dessa tillstånd under sommaren 2016. Bolaget väntar på besked från Bergsstaten om ytterligare undersökningstillstånd i Bergslagen.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar:

”Jag är glad att dessa två undersökningstillstånd nu beviljats så Holmasjön Prospektering AB inom en snar framtid kan utföra en geologisk kartering samt geofysiska mätningar på dessa områden.”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se