2016-05-09: Holmasjön Prospektering AB ansöker om ytterligare undersökningstillstånd i Bergslagen.

 

Holmasjön Prospektering AB har ansökt om ett undersökningstillstånd (norr om Lindesberg) hos Bergsstaten.

Gränshyttan nr 1 omfattar ett område om 91 hektar, inom området bedrevs gruvverksamhet mellan 1858 till 1931. Under dessa år bröts 3,5 procentig koppar och 50 procentigt järn i dessa gruvor. Bolaget fokuserar på koppar, volfram och molybden inom detta undersökningstillstånd.

Sedan tidigare innehar Holmasjön fem undersökningstillstånd i Bergslagen och Småland där geofysiska mätningar redan utförts vilket har medfört att ytterligare mätningar samt borrningar planeras under 2016. Bolaget väntar även på besked från Bergsstaten angående två ansökningar om undersökningstillstånd i Bergslagen.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är med glädje jag meddelar att ansökningen är inlämnad. Om samtliga bolagets ansökningar om undersökningstillstånd accepteras kommer Holmasjön Prospektering AB utföra geofysiska mätningar på fem tillstånd i Bergslagen under sommar och höst 2016”.

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se