2016-05-02: Uppdatering av undersökningstillstånd Ingelshyttan nr 8 i Bergslagen.

Arkivarbete har bekräftat att malm har brutits om halter med 9,2% koppar.

Ingelshyttan nr 8 är ett undersökningstillstånd på 79,5 hektar som beviljades av Bergsstaten i januari 2016.  Undersökningstillståndet är beläget in Lindesberg kommun i Bergslagen endast ett fåtal kilometer nordväst om Lovisagruvan. I Bergslagen har det bedrivits gruvverksamhet i flera hundra år med fokus på koppar och guld.

Holmasjön Prospektering AB har i egen regi utfört magnetiska mätningar på Ingelshyttan nr 8 i februari 2016. Holmasjön Prospektering AB har under våren sökt information i arkiv angående bolagets undersökningstillstånd och funnit att det brutits 9,2% koppar på Ingelshyttan. Med dessa uppgifter stärks vårt beslut att utföra ytterligare geofysiska mätningar som förhoppningsvis leder till borrningar på Ingelshyttan nr 8.

Sedan tidigare innehar Holmasjön fem undersökningstillstånd i Bergslagen och Småland där geofysiska mätningar redan utförts vilket har medfört att ytterligare mätningar samt borrningar planeras under 2016. Bolaget väntar även på besked från Bergsstaten angående två ansökningar om undersökningstillstånd i Bergslagen.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Arkivarbetet har resulterat i mer information om historiken på Ingelshyttan vilket uppdaterar bolagets förväntningar på undersökningstillståndet”.

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se