2016-04-28: Holmasjön Prospektering AB ansöker om ytterligare undersökningstillstånd i Bergslagen

Holmasjön Prospektering AB har ansökt om två undersökningstillstånd (norr om Nora) hos Bergsstaten.

Silverberget nr 3 omfattar ett område om 70 hektar, på området bedrevs det gruvverksamhet mellan 1888 och 1890. Inga halter är kända men det bröts bly, zink, volfram och silver i denna gruva.

Det andra undersökningstillståndet bolaget ansökt om är Gåstjärn nr 2 som omfattar 24 hektar. Inom Gåstjärn nr 2 bröts 2 procentig koppar under 1917.

Sedan tidigare innehar Holmasjön fem undersökningstillstånd i Bergslagen och Småland där geofysiska mätningar redan utförts vilket har medfört att ytterligare mätningar samt borrningar planeras under 2016. Bolaget utvärderar fler områden som kan leda till nya ansökningar om undersökningstillstånd.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Holmasjön Prospektering AB använder rådande läge inom prospektering för att fånga upp mycket intressanta tillstånd, som inte skulle vara tillgängliga under en högkonjunktur. Bolaget har även möjlighet att utföra geofysiska mätningar i egen regi, vilket snabbar upp, förenklar och sänker kostnaden för processen fram till borrstart. Det är med glädje jag meddelar att dessa ansökningar är inlämnade samt att bolaget utvärderar ytterligare områden”.

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se