2016-03-10: Holmasjön Prospektering AB har utfört magnetiska mätningar i Bergslagen

Holmasjön Prospektering AB har utfört magnetiska mätningar på undersökningstillstånden Ingelshyttan nr 8 och Rödkärrsgruvorna nr 1. Enligt tidigare kända uppgifter finns det goda indikationer för bland annat både guld och koppar.

Syftet med de magnetiska mätningarna var att undersöka utsträckningen på de magnetiska anomalierna runt de tidigare gruvorna på de båda områdena. Detta då främst järn men även koppar bröts i dessa gruvor.

Bolaget avser att gå vidare med dessa undersökningstillstånd genom att utföra elektriska mätningar för att undersöka den elektriska ledningen på och omkring de magnetiska anomalierna. Hög elektrisk ledning i marken kan innebära potentiella sulfider som exempelvis koppar. 

VD Carl-Adam Anderssons kommentar
”De magnetiska mätningarna visade förhöjd magnetism i marken vilket vi också förväntat oss. De magnetiska mätningarna ska nu lämnas in för tolkning. Holmasjön Prospektering AB avser nu att gå vidare med elektriska mätningar. Det är med stor spänning jag ser fram mot att ta del av resultatet från elektriska mätningar på de båda undersökningstillstånden.

Kontakt
Holmasjön Prospektering AB Slottsgatan 14
553 22 JÖNKÖPING                                                         info@holmasjon.se
073 – 044 40 42                                                             www.holmasjon.se