2016-02-15: Holmasjön Prospektering AB erhåller ytterligare undersökningstillstånd

Holmasjön Prospektering AB har beviljats undersökningstillståndet Ingelshyttan nr 8 (norr om Lindesberg) av Bergsstaten. Enligt tidigare kända uppgifter finns det goda indikationer för bland annat både guld och koppar.

Ingelshyttan nr 8 omfattar ett område på 79,5 hektar, där det tidigare bedrivits gruvverksamhet mellan 1858-1958 då man bröt 50 procentigt och koppar.  Holmasjön Prospektering AB kommer därför inom kort att utföra magnetiska mätningar och geologisk kartering på Ingelshyttan nr 8 samt närbelägna Rödkärrsgruvorna nr 1. 

Andra undersökningstillstånd som innehas av bolaget är Kleva nr 3 samt Holmasjön nr 1. Inom Kleva nummer 3 ligger Kleva Gruva i Vetlanda kommun, Jönköpings län. Gruvan är numera nedlagd, men har en anrik historia som sträcker sig tillbaka till år 1691 då den anlades, med syfte att utvinna koppar. År 1838 lyckades Jöns Jacob Berzelius även påvisa förekomst av nickel, som senare kom att bli den mest förekommande utvinningsmetallen. 

Vidare avsänks Kleva Gruva mellan åren 1914-1919 ned till 109,6 meter. Fyndigheten utgörs av utskiljningar av nickelhaltig magnetkis samt koppar- och svavelkis ur diorit. Den för smältning avsedda malmen höll under senare tid i regel omkring 2 % nickel och 0,5-0,75 % koppar. Holmasjön Prospektering AB avser att borra de första provhålen redan nu i år. 

VD Carl-Adam Anderssons kommentar 
”Bolaget använder rådande läge inom prospektering för att fånga upp mycket intressanta tillstånd, som inte skulle vara tillgängliga under en högkonjunktur. Vi har även möjlighet att utföra geofysiska mätningar på egen hand, vilket snabbar upp, förenklar och förbilligar processen fram till provborrstart. Det är därför med stor spänning jag emotser de första resultaten av våra kommande undersökningar, eftersom historiska fakta talar för förekomster av flera brytningsbara malmer”. 

Kontakt
Holmasjön Prospektering AB Slottsgatan 14
553 22 JÖNKÖPING                                                         info@holmasjon.se
073 – 044 40 42                                                             www.holmasjon.se