2021-08-20: Holmasjön Prospektering AB stoppar tillfälligt I.P. mätning på Kallmora nr 3 på grund av extremväder

Holmasjön Prospektering AB pausar andra fasen av I.P. mätningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 på grund av extremväder med mycket stora regnmängder och översvämningar i Dalarna och Gävleborgs län.

Innan Bolaget tvingades bryta I.P. mätningen på den östra anomalin på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 identifierades en tidigare okänd I.P. anomali i den nordöstra delen av tillståndet. Efter genomgång med geofysiker är det oklart men inte omöjligt att denna I.P. anomali fortsätter ner mot det område inom den östra anomalin där Holmasjön Prospektering borrade ett hål i maj 2021 med 0,73% koppar och 37% järn samt sällsynta jordartsmetaller.

Holmasjön Prospektering AB kommer inom kort återuppta I.P. mätningen på den östra anomalin för att undersöka utsträckning på I.P anomalin samt undersöka om det är en eller flera anomalier inom området.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är tråkigt att vi behövde avbryta mätningen, men vi hade inget val på grund av de stora nederbördsmängderna samt det höga vattenståndet. Det är däremot positivt att vi kunnat påträffa I.P. anomali i den östra delen av tillståndet.”

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se