2021-08-18: Holmasjön Prospektering AB har påbörjat andra etappen I.P. mätningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3

Elektriska I.P. mätningar har påbörjats under vecka 33 på undersökningstillstånd Kallmora nr 3. Arbetet utförs för att identifiera kommande borrplatser.

I.P. mätningarna utförs i två etapper där den första etappen på den västra anomalin har avslutats och lämnats in för tolkning och borrekommendationer till kommande borrprogram. Mätningen på den östra anomalin har precis påbörjats och resultat kommer presenteras inom kort. Etappen uppskattas ta en vecka i fält.

Inom den östra anomalin borrades ett hål i maj 2021. Analysen visade att borrkärnan innehöll 0,73% koppar, 37% järn samt förhöjda värden av de sällsynta jordartsmetallerna yttrium samt zirkon.

I.P. mätning är en mätmetod där man undersöker elektrisk ledning i marken. Mätmetoden kan identifiera löst sammansatta sulfider (ex. koppar) som tidigare VLF mätning inte kunnat upptäcka. I.P. mätning har även en djupkänning ner mot 1000 meter vilket som betyder att bolaget med denna metod kan se eventuella mineraler som ligger djupare än vi kunnat se med VLF utrustningen.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Jag ser fram emot vad I.P. mätningen resulterar i. Mätningen kommer även ligga till grund för kommande borrprogram.”

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se