2021-08-13: Uppdatering av undersökningstillstånd Kleva nr 3

Inom undersökningstillstånd Kleva nr 3 ligger den nedlagda Kleva gruva där det brutits koppar, nickel samt kobolt. Holmasjön Prospektering AB har även mätt upp en två kilometer lång magnetisk anomali som sträcker sig västerut från gruvan.

Inom Kleva nr 3 i Kleva gruva har det från slutet av 1600-talet till 1919 brutits 0,75% koppar, 2–3% nickel samt 0,2% kobolt. Kleva gruva är en av endast ett fåtal kända platser i Sverige där det har brutits kobolt.

Kobolt används i tillverkning av batterier och majoriteten av världens kobolt bryts idag i Kongo. Holmasjön Prospektering AB anser att en koboltgruva i Sverige skulle vara bra för att säkerställa goda arbetsvillkor och utan att vara förödande för miljön. Även i ett industriellt perspektiv skulle en koboltgruva i Sverige vara bra för nuvarande och framtida batterifabriker som kan garantera goda villkor vid brytning samt avsevärt kortare transporter.

Holmasjön Prospektering AB har tidigare utfört en magnetisk mätning över Kleva nr 3 inklusive gruvan. Resultatet blev en magnetisk anomali som sträcker sig över två kilometer västerut från Kleva gruva.

Bolaget har tidigare även utfört en elektrisk I.P. mätning på angränsande undersökningstillstånd Holmasjön och identifierat en stark I.P. anomali som troligen går upp till Kleva gruva. Skulle I.P. anomalin fortsätta till gruvan skulle anomalin vara 700 meter lång och 100 meter bred.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Holmasjön Prospektering AB avser att inom kort utvärdera vilka arbeten som ska utföras på Kleva nr 3 för att komma vidare i prospekteringen. Bolaget avser även att under 2021 borra inom den I.P. anomali som troligen leder upp till Kleva gruva för att komplettera värdena från tidigare brytning.”

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se