2021-06-22: Holmasjön Prospektering AB har erhållit undersökningstillståndet Kallmorbergsfältet med tonnage om 7Mton

Holmasjön Prospektering AB har erhållit undersökningstillståndet Kallmorbergsfältet i Norberg kommun från Bergsstaten. Enligt SGU är tonnaget på 7 Mton med 9,66% koppar, 16% zink, 45% bly samt järn. Undersökningstillståndet har enligt SGU även god potential för sällsynta jordartsmetaller.

Inom det erhållna undersökningstillståndet bedrevs gruvverksamhet fram till mitten av 1970 talet. Det bröts främst järn i området men ur vissa intervaller bröts även mycket höga halter av koppar, zink och bly.

Nuvarande priser (lme.com 2021-06-22)

Järn               213 USD/ton

Koppar          9045 USD/ton

Zink              2832 USD/ton

Bly                2163 USD/ton

Området ligger dessutom i samma flygmagnetiska anomali som bolagets undersökningstillstånd Kallmora nr 3 där bolaget funnit järn, koppar, zink och bly i borrkärnor samt SGU funnit flera sällsynta jordartsmetaller (REE) i stenprover.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

” Att hitta ett område med bevisat tonnage med höga halter är otroligt sällsynt. Detta visar vad omfattande arkivarbete resulterar i.”

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se