2021-06-16: Holmasjön Prospektering AB lämnar in arbetsplan gällande geofysiska mätningar på Kallmora nr 3 för att fastställa kommande borrprogram

Holmasjön Prospektering AB har lämnat in arbetsplaner till Bergsstaten samt berörda fastighetsägare för att informera om kommande arbeten. Mätningarna består av I.P. mätningar för att ytterligare undersöka elektrisk ledningen i de två uppmätta anomalierna för att kunna fastställa kommande borrprogram.

Bolaget kommer utföra en I.P. (inducerad polarisation) mätning på undersökningstillstånd Kallmora nr 3. Mätningarna kommer utföras på de tidigare uppmätta anomalierna för att få en bättre bild av anomalierna med djup, mäktighet, stupning. Mätmetoden har en djupkänning ner mot 1000 meter och har även möjlighet att identifiera löst sammansatta sulfider som tidigare VLF mätning inte kunnat identifiera.

Mätningarna avses utföras i månadsskiftet juli-augusti 2021.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det blir spännande att utföra mätningarna på Kallmora för att få en bättre bild av anomaliernas egenskaper. Vi har redan kunnat påvisa att anomalierna innehåller järn, koppar, zink och bly. Med denna mätning kan vi få fram hur anomalierna utvecklar sig över större områden och därmed kunna ta fram kommande borrprogram med lämpliga borrplatser, hur djupt vi ska borra för att få så goda resultat som möjligt.”

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se