2021-05-27: Holmasjön Prospekterings borrkärnor innehåller koppar, bly, zink och järn

Det östra hålet innehåller koppar och järn. Det västra hålet innehåller järn, koppar, bly och zink.

Det östra hålet ligger inom en anomali som är 900 gånger 150 meter. Inom denna anomali borrades ett hål för att undersöka vad som resulterat i en magnetisk och elektrisk anomali. Borrhålet innehåller koppar (10 000 USD/ton) och järn (210 USD/ton).

Det västra hålet ligger ca 1,5 kilometer väster om det östra hålet inom en annan anomali som är 1000 meter gånger 130 meter. Syftet med detta hål var att undersöka vad som gav denna anomali. Vid borrningen påträffades järn (210 USD/ton), koppar (10 000 USD/ton), bly (2000 USD/ton) och zink (3000 USD/ton).

Holmasjön Prospektering AB kommer nu undersöka hur många prover som ska skickas in på analys för att ta reda på metallhalterna i kärnorna. Då SGU sedan tidigare identifierat sällsynta jordartsmetaller i stenprover inom den östra anomalin kommer kärnorna även analyseras för detta.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är glädjande att vi påträffat dessa metaller på flera olika djup i kärnorna. Jag ser fram emot svaren från analysen för att kunna presentera de olika metallhalterna. Vi har även fått bevisat vad som resulterat i de tidigare uppmätta anomalierna och kommer gå vidare med ytterligare mätningar för att få fram bra borrplatser för flera framtida borrningar.”

 

Pågående borrning av det östra hålet
Utdrag ur borrkärna från det västra hålet

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se