2021-05-10: Holmasjön Prospektering har avslutat den andra borrningen på undersökningstillståndet Kallmora Nr 3

Borrning avslutades i lördags klockan 12.00 på ett djup av 57 meter. Det avslutade borrhålet ligger på inom den östra anomalin.

 Man har borrat igenom en sulfid förande zon. Borrkärnorna skall karteras av en oberoende geolog. Resultaten kommer att redovisas i månadsskiftet maj-juni.

Den initiala borrkampanjen är nu slutförd. Bolaget väntar nu på karteringen av de båda borrhålen samt eventuella analyser för att få fram mineralhalter innan bolaget går vidare med ytterligare arbeten på Kallmora nr 3.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är glädjande att vi färdigställt hålen. Det är med spänning jag ser fram mot karteringen av borrkärnorna.”

 

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se