2021-05-06: Holmasjön Prospektering har avslutat den första borrningen på undersökningstillståndet Kallmora Nr 3

Borrning avslutades igår klockan 16.00 på ett djup av 81 meter. Det avslutade borrhålet ligger på den västra anomalin.

Man har borrat igenom sulfid förande zoner. Borrkärnorna skall karteras av oberoende geolog. Resultaten kommer att redovisas inom en snar framtid.

Borriggen flyttas nu till nästa borrplats som är beläggen inom den östra anomalin där SGU tagit stenprover med höga halter koppar, järn och sällsynta jordartsmetaller. Borrningen kommer att påbörjas under dagen.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är glädjande att vi färdigställt det första hålet. Det är med spänning jag ser fram mot borrningen av det andra hålet.”

 

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se