2021-05-04: Borrningarna på Kallmora har påbörjats

Två kärnborrhål kommer utföras under första veckan i maj. Bolaget borrar främst efter koppar och sällsynta jordartsmetaller.

Borrningarna utförs på Holmasjön Prospekterings undersökningstillstånd Kallmora nr 3 för att undersöka vilka mineraler och halter som resulterat i de omfattande magnetiska och elektriska anomalier som bolaget uppmätt hösten 2020.

SGU har i närheten av ett av de planerade borrhål funnit upp till 1,3% koppar, 49,80% järn samt flera sällsynta jordartsmetaller i varphögar från intill liggande gruvor. De sällsynta jordartsmetallerna används bland annat i elmotorer samt elektronik som mobiltelefoner, datorer. En av de sällsynta jordartsmetallerna som SGU funnit är neodym (Nd) 116 000 USD/ton.

Vid goda resultat från borrningarna kommer bolaget utreda om en elektrisk I.P. mätning ska utföras över anomalierna för att få en tydligare bild av anomalierna samt djupkänning ner mot 1000 meter eller om bolaget direkt kan gå vidare med ett omfattande borrprogram för att undersöka mineralhalterna över hela anomalierna.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är glädjande att borrningen är igång. Det är med stor spänning jag ser fram mot resultaten. Resultaten kommer redovisas inom en snar framtid”.

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se