2021-04-14: Borrningarna på Kallmora påbörjas första veckan i maj

Två kärnborrhål kommer påbörjas under första veckan i maj. Bolaget borrar efter koppar och sällsynta jordartsmetaller.

Borrningarna kommer utföras på Holmasjön Prospekterings undersökningstillstånd Kallmora nr 3 för att undersöka vilka mineraler och halter som resulterat i de omfattande magnetiska och elektriska anomalier som bolaget uppmätt hösten 2020.

SGU har i närheten av ett av de planerade borrhål funnit upp till 1,3% koppar, 49,80% järn samt flera sällsynta jordartsmetaller i varphögar från intill liggande gruvor. De sällsynta jordartsmetallerna används bland annat i elmotorer samt elektronik som mobiltelefoner, datorer. En av de sällsynta jordartsmetallerna som SGU funnit är neodym (Nd) 75 000 USD/ton.

Vid goda resultat från borrningarna kommer bolaget utreda om en elektrisk I.P. mätning ska utföras över anomalierna för att få en tydligare bild av anomalierna samt djupkänning ner mot 1000 meter eller om bolaget direkt kan gå vidare med ett omfattande borrprogram för att undersöka mineralhalterna över hela anomalierna.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Det är glädjande att vi nu har ett datum för borrstart att se fram emot. Det är med stor spänning jag ser fram mot borrkärnornas innehåll”.

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se