Personal

Bolaget drivs av styrelsen och har inga anställda. Mätningar och fältarbeten utförs i egen regi.