Målsättning

Vår målsättning är att inom några år ha del i ett betydande gruvprojekt i  Bergslagen och Småland.