Historik

2012

Undersökningstillstånden Holmasjön och Tångerda accepterades av Bergsstaten åt Ulrich&Co AB som från start avsåg att skapa ett bolag runt dessa undersökningstillstånd.


2013

Undersökningstillstånden säljs från Ulrich & Co AB till det nystartade Big Rock Exploration AB. Big Rock Exploration utför i egen regi en magnetometermätning över Holmasjön samt några linjer på Tångerda. Under slutet av 2013 fick Big Rock svar på stenanalys från stenprover tagna från Holmasjön med goda resultat.


2014

Big Rock Exploration AB utför en elektrisk mätning (I.P. inducerad polarisation) på Holmasjön och får på resultatet 550 rekommenderade borrmeter på sex borrhåll. Big Rock Exploration AB bildar prospekteringsbolaget Holmasjön Prospektering AB för att utveckla och lokalisera mineralförekomster till brytvärda malmer i Småland. Holmasjön Prospektering AB bildas av Big Rock Exploration AB, och köper undersökningstillstånden Holmasjön samt Tångerda från Big Rock Exploration AB.


2015

Holmasjön Prospektering AB har utfört en mindre elektrisk mätning över en av tre anomalier på Holmasjön nr 1 med ett resultat som bekräftar I.P. mätningen som genomfördes 2014.

Holmasjön Prospektering AB har ansökt om Kleva nr 3 öster om Holmasjön nr 1, detta område var tidigare under förbudsår men Bergsstaten gjorde undantag från förbudsår och undersökningstillståndet beviljades i december 2015. Holmasjön Prospektering AB genomför en magnetisk mätning över Kleva nr 3. Bolaget har även ansökt om ett undersökningstillstånd i Nora kommun, Örebro län med benämning Rödkärrsgruvorna nr 1, detta områdebeviljades av Bergsstaten i december 2015.

Holmasjön Prospektering AB valde att inte förlänga undersökningstillstånd Tångerda nr 1 i Vetlanda kommun, Jönköpings län.


2016

Holmasjön Prospektering AB fick i januari 2016 undersökningstillståndet Ingelshyttan nr 8 beviljat av Bergsstaten. Ingelshyttan nr 8 ligger i Lindesberg kommun, Örebro län.


 2017

Holmasjön Prospektering AB erhåller borrtillstånd på undersökningstillstånd Holmasjön nr 1


 2018

Holmasjön Prospektering AB erhåller undersökningstillstånd Kallmora nr 3 med fokus på sällsynta jordartsmetaller (REE) i Norberg kommun, Västmanlands län.