Bakgrund och motiv

Holmasjön Prospekterings affärsidé är att genom egen prospektering identifiera och utveckla mineraltillgångar. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas-, ädelmetallförekomster i Sverige.

Holmasjön Prospekterings långsiktiga målsättning är att bli en betydande aktör inom prospektering och gruvutveckling. Holmasjön Prospektering har i december 2015 tre egna undersökningstillstånd.

Det senaste året har inneburit stora svårigheter att finansiera gruvprojekt och stor osäkerhet har genomsyrat branschen. En viss nedgång av tillväxttakten i Kina har bidragit till osäkerheten liksom världsekonomins hittillsvarande svaghet. Detta till trots finns ännu mycket stora möjligheter i gruvindustrin.

Det grundläggande förhållandet finns i allt väsentligt kvar: för närvarande pågår världshistoriens största ökning av många människors levnadsstandard. Liksom i många omvälvande processer tenderar hastigheten i förändringen övertolkas och kraften i densamma att underskattas. Det är sannolikt samma förhållande i detta fall. Industrialisering och urbanisering i de folkrika tillväxtmarknaderna fortgår och skapar stora möjligheter för rätt placerade bolag och långsiktiga investerare.