• slider1

  • slider2
  • slider3
  • Välkommen till Holmasjön Prospektering AB…
  • …ett småländskt prospekteringsbolag…
  • …med fokus på fältarbetet.